قدرت الله عا قلی مجسمه ساز
GHODRATOLLAH AGHELI
SCULPTOR

مقالات:
 1. از همکاري با مخملباف تا آفرينش آفتاب
 2. از حجم تا ليلي / حسین خسروجردی
 3. عصر زرین پیکره های آهنی / قدرت الله عاقلی
 4. سقاخانه‌ هنوز زنده است./ مصاحبه با قدرت‌الله عاقلي
 5. گزارش جلسه نقد آثار قدرت‌الله عاقلي و مهين نورماه
 6. مجسمه‌هاي شهري / قدرت الله عاقلی
 7. سبک سقاخانه در قرن 21/ مهدی نورعلیشاهی
 8. ساختاری گشوده به آسمان / محمد شمخانی
 9. نگاهی از دور به خویش / سهراب هادی
 10. وحدت در کثرتی تجزیه ناپذیر/ قدرت الله عاقلی
 11. حضور نور در قلمرو بي آفتاب / محمد شمخانی
 12. مصاحبه با قدرت‌الله عاقلی هنرمند و مجسمه‌ساز
 13. نگاهی به زندگی، آثار و وصیت‌نامه آگوست رودن مجسمه‌ساز فرانسوی
 14. زندگی و آثار الکساندر کالدر، مجسمه‌ساز آمریکایی
 15. نگاهی به زندگی و آثار نقاش و مجسمه‌ساز ایتالیایی آمادئو کلمنته مودیلیانی
 16. کنستانتین برانکوزی
 17. نگاهی به زندگی و مجسمه‌های آلبرتو جاکومتی
 18. نگاهی به زندگی و آثار اوسیپ زادکین
 19. هنری ماتیس پیکره‌ساز خود آموخته
 20. پیکاسوی مجسمه‌ساز
 21. نگاهی به آثار مارینو مارینی مجسمه‌ساز ایتالیایی
 22. خولیو گنزالس مجسمه‌ساز اسپانیایی
 23. نگاهی به اندیشه و آثار نوآورانه نائوم گابو مجسمه‌ساز روسی
 24. نگاهی به آثار و اندیشه‌های ادواردو چیلیدا