قدرت الله عا قلی مجسمه ساز
GHODRATOLLAH AGHELI
SCULPTOR

آثار تحقیقی و تألیفی

چاپ نظر
آماده چاپ
آماده چاپ
ماهنامه تصوير
تحقيق
گردآوري
آماده چاپ
آماده چاپ
آماده چاپ
آماده چاپ

(از حجم تا لیلی (مجموعه آثار 82-1367
ريشه يابي نقوش گليم
جنگ در آينه كاريكاتور
مقاله مجسمه سازي آهني
مجسمه سازي معاصر آفريقا
مجموعه نقوش اسلامي
مشاركت در تحقيق و گردآوري مطلب و مقاله درباره 50 سال هنر معاصر ايران
تأليف كتاب صد سال مجسمه سازي نوين جهان
تأليف كتاب مجموعه 12 جلدي پيشگامان مجسمه سازي نوين
كتاب سي نقش و سي غزل از ديوان شمس با تكنيك چاپ دستي به دو زبان فارسي و انگليسي